โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1

นายไสว ศรีวงษ์ชัย

ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องน้ำห้องส้วมนักเรียนชาย6ที่/49 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศรับสมัครนักเรียน

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ประกาศรับสมัครนักเรียนประจำปีการศึกษา 2563 โดยรับนักเรียนในระดับชั้นอนุบาล 2 (อายุ 4-5 ปี) ระดับชั้น ป.1 (อายุ 7 ปี/จบอนุบาล 3) และระดับชั้น ม.1 (จบ ป.6) ซึ่งสามารถติดต่อสมัครเรียนได้ที่ กลุ่มบริหารทั่วไป โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง โทร 044-122550 , 087-8734534 , 085-6829345 รับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ


📝ระบบแจ้งผลการเรียนนักเรียนออนไลน์📝

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

ปีการศึกษา 2562

กิจกรรมโรงเรียน

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญ

นายไสว ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายประกายเพชร เมื่อวันที่ 19 - 20 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

"พิธีทำบุญตักบาตร เปิดอาคารเรียนหลังใหม่"

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ได้ทำพิธีทำบุญตักบาตร เปิดอาคารเรียนหลังใหม่ โดยมีคณะครู นักเรียน ผู้ปกครองนักเรียนและผู้นำชุมชนเข้าร่วมในพิธีดังกล่าวเป็นจำนวนมาก

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

กิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

นายไสว ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง พร้อมด้วยคณะผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ได้จัดกิจกรรมเดินทางไกลและอยู่ค่ายพักแรม ของลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายประกายเพชร เมื่อวันที่ 12 - 13 ธันวาคม พ.ศ.2562 ที่ผ่านมา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

พิธีมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน

นายไสว ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ได้ทำพิธีมอบเงินทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน โดยผู้ปกครองนักเรียนเดินทางมารับเงินทุนด้วยตนเอง เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

Carousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel imageCarousel image

"3 เหรียญทอง" งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติ ครั้งที่ 69 ณ จังหวัดศรีษะเกษ

นายไสว ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง นำคณะครูและนักเรียนซึ่งเป็นตัวแทนของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 ไปทำการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ จังหวัดศรีษะเกษ โดยสามารถคว้าเหรียญทองมาได้ 3 รายการ ดังนี้

1. การแข่งขันวงดนตรีสตริง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นายบรรพต นิ่มนวล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

2. การแข่งขันวงอังกะลุง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นายบรรพต นิ่มนวล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

3. การแข่งขันกิจกรรมระบำมาตรฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3 ควบคุมการฝึกซ้อมโดย นางสกุณกานต์ เชื้อจันอัด ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง

โดยทั้ง 3 รายการนั้น อำนวยการฝึกซ้อมโดย นายไสว ศรีวงษ์ชัย ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ซึ่งผลงานเหรียญทองทั้ง 3 เหรียญนั้น นำความภาคภูมิใจมายังโรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 1 เป็นอย่างยิ่ง

ไทยรัฐทีวี "รายการตะลอนข่าว"

รายการตะลอนข่าวจากช่องไทยรัฐทีวี ได้เดินทางมาบันทึกเทปรายการ เพื่อนำไปออกทีวีของช่อง ซึ่งคุณครูบรรพต นิ่มนวล ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง ได้ทำการฝึกซ้อมนักเรียน ในชื่อวง "สาว สาว สาว" จนโด่งดังและเป็นที่ยอมรับในโลกออนไลน์ ซึ่งวงสาว สาว สาวนี้ ยังได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง จากการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมระดับชาติอีกด้วย


ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียน

✔โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ "ความรู้เบื้องต้น พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ" โดย นายบุญชู คำพวง ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง...มีเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์

✔โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวงขอเชิญร่วมทำแบบทดสอบออนไลน์ หัวข้อ "การปรับปรุงหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ปรับปรุง 2560) " โดย นางสาวน้ำฝน ทองเลิศล้ำ ตำแหน่ง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแวง...มีเกียรติบัตรสำหรับผู้ที่สอบผ่านเกณฑ์

ปฏิทิน